Kouzlo vnitřního sebevědomí

31. prosince 2020 Mind Lucie Tužová

Jistě si vzpomenete na situaci, kdy někdo upoutal Vaši pozornost svým sebevědomým vystupováním. Co přesně způsobilo tento dojem a jak získat vnitřní sebedůvěru, tak aby jste okouzlili ostatní?

Co ovlivňuje naše sebevědomí 

Sebevědomí vyjadřuje, jaký má člověk postoj k sobě samému a je jedním ze základních předpokladů úspěšnosti člověka. Je-li dotyčný přiměřeně sebevědomý, je schopný reálně posuzovat své možnosti, volit si cíle odpovídající jeho možnostem a snášet kritiku i srovnávání s ostatními. Nemluvíme tedy o přehnaném excentrickém vystupování, kdy jedinec přeceňuje své možnosti. To naopak většinou vypovídá o vnitřně nízkém sebevědomí.

Nízké sebevědomí může být výsledkem působení mnoha faktorů: chyby z minulosti, strach z nepoznaného, nedostatečné vzdělání, pocit nepřipravenosti, nespokojenost se svým vzhledem. Dle expertů je však nízké sebevědomí až z 82 procent podmíněno geneticky.

Sebevědomí se utváří od narození a ovlivňuje ho prostředí, ve kterém vyrůstáme a naše genetická výbava. Naopak sebedůvěra je povahový rys člověka a utváří se od dětství.

Zvýšit sebevědomí nám napomáhá každý dosažený úspěch, který zajistí adekvátní hladinu neurotrasmiteru serotoninu v krvi. Je-li jeho hladina nízká, člověk je podrážděný, agresivní nebo může mít sebevražedné sklony.

Mocná řeč těla  

Věděli jste, že stejně jako naše sebevědomí ovlivňuje řeč těla, tak je nyní vědecky dokázáno, že naše řeč těla ovlivňuje to, jak se cítíme a vystupujeme? Změníte-li tedy svou gestikulaci, posturiku, oční kontakt, či práci s hlasem, změníte i postoj k sobě samým a vaše sebevědomí stoupne. Řeč těla bude mít zásadní vliv na pocit vlastní jedinečnosti, vědomí své vlastní ceny.

Následujte toto desatero a budete více sebejistí:

  • Narovnejte se a zvedněte bradu. 
  • Mluvte dostatečně nahlas.
  • Používejte smyslupná gesta, která nejsou matoucí.
  • Buďte klidní.
  • Udržujte oční kontakt.
  • Usmívejte se.
  • Nepoužívejte ruce jako štít.
  • Při setkání vždy podávejte ruku.
  • Letmo poplácejte druhou osobu po rameni.
  • Seďte a rozpínejte se.

Ráda bych akcentovala důležitost vnitřního klidu za jakékoliv situace. Budete-li vy klidní, budou klidní i lidé kolem vás, tudíž je podvědomě ovládáte.

A jako bonus na závěr si zkuste každé ráno stoupnout před zrcadlo a natáhněte paže vzhůru a vyslovte určitá motivační gesta jako např.: "Já to zvládnu, jsem skvělá a zářím energií, všechny okouzlím svým šarmem."

 

VYZKOUŠEJ PROGRAM BE FIT NA 7 DNÍ ZDARMA!

Jdu do toho

Komentáře k článku

Váš komentář