Dodatek k obchodním podmínkám automatické platby

  1. Za měsíční, čtvrtletní a roční předplatné se Objednatel může přihlásit a získat přístup k celému obsahu Programu Be Fit (dále jen Služba).

  2. Předplatné Služby lze hradit jednorázově. Částka je Objednateli stržena okamžitě při koupi, tudíž předplatné platí ode dne provedení platby. Částka je fixní. 

  3. Objednatel souhlasí s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay a se založením a parametry opakované platby. S údaji platební karty Objednatele GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1.
  4. Poskytovatel může dle svého uvážení po omezenou dobu a za podmínek stanovených v souvislosti s nabídkou a Smlouvou nabídnout Službu na 7 dní bez povinnosti uhradit předplatné (dále jen „Zkušební doba“). Objednatel může Službu ukončit kdykoli během Zkušební doby, aniž by musel za Službu platit. Poskytovatel neúčtuje žádné poplatky během Zkušební doby.

  5. Objednatel má nárok na jednu Zkušební dobu během jakékoliv souvislého dvanácti (12) měsíčního období. Nárok na Zkušební dobu může být ze strany Poskytovatele ověřen na základě údajů poskytnutých Objednatelem, které mimojiné zahrnují jméno a příjmení, emailovou adresu, způsob úhrady, číslo karty, její platnost a kód CVC. V případě, že Poskytovatel má podezření na zneužití Zkušební doby, Poskytovatel může okamžitě učinit opatření k zamezení takového zneužití, včetně ukončení Smlouvy.

  6. Pokud Objednatel neukončil Smlouvu během Zkušební doby, bude Zkušební doba automaticky a bez předchozího oznámení Objednateli změněna na řádnou Smlouvu o předplacené Službě, za kterou musí Objednatel zaplatit měsíční předplatné 250 Kč, které se objednateli pravidelně bude strhávat. Pokud se Objednatel rozhodne, že nechce být platícím Objednatelem, musí Smlouvu ukončit ve Zkušební době nebo v předstihu před dalším stržením platby. Službu ukončí talčítkem zrušit předplatné, nebo emailovou komunikací na email info@wellyou.cz. Datum uplynutí Zkušební doby bude Objednateli trvale k dispozici na uživatelském účtu.